Sivert Nilsens gate 26, 8300 Svolvær.

tlf: 489 44 999  e-post: bestilling@skinlofoten.no